חיזוק ותוספת (38/1)

הארי 3

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

הרא"ה 222

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

הגפן 14

לפרטים
הריסה ובנייה (38/2)

אבנר 2

לפרטים
הריסה ובנייה (38/2)

אבנר 4

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

הגפן 23

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

מעלה הבנים 5

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

טבנקין 33

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

הגלגל 57

לפרטים
הריסה ובנייה (38/2)

חרות 44

לפרטים
הריסה ובנייה (38/2)

חרות 46

לפרטים
חיזוק ותוספת (38/1)

סאלק 8

לפרטים