בתכנון חיזוק ותוספת (38/1)

נורדאו 76 ת"א

לפרטים
בתכנון חיזוק ותוספת (38/1)

בורוכוב 3 ת"א

לפרטים
בביצוע הריסה ובנייה (38/2)

אבנר 2

לפרטים
בביצוע הריסה ובנייה (38/2)

אבנר 4

לפרטים
ברישוי חיזוק ותוספת (38/1)

דיזינגוף 85

לפרטים
התקבל היתר חיזוק ותוספת (38/1)

פראנקל 8 תל אביב

לפרטים
ברישוי חיזוק ותוספת (38/1)

קלונימוס 6

לפרטים
ברישוי חיזוק ותוספת (38/1)

יונה הנביא 18

לפרטים
הושלם חיזוק ותוספת (38/1)

הגפן 14

לפרטים
הושלם חיזוק ותוספת (38/1)

הארי 3

לפרטים
לאחר אישור ועדה חיזוק ותוספת (38/1)

טבנקין 33

לפרטים
הושלם חיזוק ותוספת (38/1)

השקדיה 4

לפרטים
הושלם חיזוק ותוספת (38/1)

סאלק 8

לפרטים
הושלם חיזוק ותוספת (38/1)

הרא"ה 222

לפרטים
לאחר אישור ועדה הריסה ובנייה (38/2)

רות 3

לפרטים
בביצוע חיזוק ותוספת (38/1)

הגלגל 57

לפרטים
הושלם חיזוק ותוספת (38/1)

הגפן 23

לפרטים
ברישוי הריסה ובנייה (38/2)

חרות 44

לפרטים
ברישוי הריסה ובנייה (38/2)

חרות 46

לפרטים
הוגשה תב"ע הריסה ובנייה (38/2)

סמטת השילוח 6

לפרטים
הוגשה תב"ע הריסה ובנייה (38/2)

מעלה הבנים 5

לפרטים