משפחת תמיר עוסקת עשרות שנים בפעילות באירופה. עיקר פעילותה מתרכזת בנדלן מניב בפולין וגרמניה.